“නායකත්වය ගැන විවේචන ගණන් ගන්නෙ නෑ. මම කළේ කළ යුතු දෙයයි.” – ඇන්ජලෝ

Sri Lanka captain Angelo Mathews addresses a press conference in The Grange in London on May 25, 2017, ahead of the ICC Champions Trophy 2017 tournament to be held from June 1 - 18. / AFP PHOTO / Daniel Leal-Olivas

තම නායකත්වය ගැන විවේචන සිදුකළාට තමන් ඉන් අපහසුතාවට පත්නොවන බව ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පවසයි. ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ සියලු දෙනාට අවශ්‍ය දේ කළ නොහැකි බවත් තරගයට අවශ්‍ය ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වීමත් සිදු කළ යුතු බවයි.

“මම දැක්ක බොහෝ දෙනා විවේචන කළා. ඒ ගැන මම හිතන්නෙ නෑ. ” – ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්

Angelo Mathews

"විවේචන ගණන් ගන්නෙ නෑ. නායකයෙකු විදියට මම කළේ මට අවශ්‍යදේයි. ඕන කෙනෙක්ට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. " – Angelo Mathews

Posted by Ceylon Sports on Wednesday, June 14, 2017

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*