ආසියානු රට හරහා ධාවන ශූරතාවට සමන්ත හා නිලානී චීනෙට යයි
14 වැනි වරට පැවැත්වෙන ආසියානු ශූරතා රට හරහා තරගාවලියට සහභාගීවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් එක් ක්‍රීඩකයෙකු හා ක්‍රීඩිකාවක තේරීපත් විය.

පසුගිය දා නුවර එළියේදී පැවැති ජාතික මහා ක්‍රීඩා රට හරහා තරගාවලියේදී සුදුසුකම් සැපිරූ සමන්ත (RMS) පුශ්පකුමාර හා නිලානී රත්නායක එලෙස මෙම තරගයට සහභාගීවේ.

ඔවුන් දෙදෙනා ඊයේ (12) රාත්‍රියේදී දිවයිනෙන් පියත්ව ගියේය.

තරගාවලිය චීනයේ දී අනිද්දා (15) පැවැත්වීමට නියමිත වන අතර, එරට වේලාවෙන් 10 ට ආරම්භ වීමට නියමිතය.

සමන්ත (RMS) පුෂ්පකුමාර විවෘත පිරිමි අංශයෙන් තරග කරන අතර නිලානී රත්නායක විවෘත කාන්තා අංශයෙන් තරග වදිනු ඇතියි.

 

The post ආසියානු රට හරහා ධාවන ශූරතාවට සමන්ත හා නිලානී චීනෙට යයි appeared first on Ceylon Athletics News & information Portal | Fixtures | Results | Video | Photos.

Read Full: ආසියානු රට හරහා ධාවන ශූරතාවට සමන්ත හා නිලානී චීනෙට යයි

Source: athletics

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*